Sammen kan du og din dyrlæge tage styringen for at behandle epilepsi hos din hund20 January 2016
Anvendelsesbetingelser

Anvendelse

Alt indhold på dette websted tilhører Boehringer Ingelheim Vetmedica og er beskyttet af copyright. Tilladelse til at anvende dokumenter (som hvidbøger, pressemeddelelser, datablade og hyppigt stillede spørgsmål) fra dette websted gives, forudsat at (1) denne meddelelse vises på alle kopier og især forudsat at både meddelelsen om copyright og denne tilladelse vises, (2) brug af sådanne dokumenter fra dette websted er udelukkende til orientering, til brug for medier og ikke-erhvervsmæssige eller personlige formål og ikke kopieres eller anbringes på nogen netværkscomputer eller udsendes i kommercielle medier, og (3) der ikke foretages nogen ændringer af nogen dokumenter. Anvendelse til andre formål forbydes udtrykkeligt og kan medføre alvorlige civil- og strafferetlige bøder. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.

Ovennævnte tilladelse omfatter ikke brug af design eller layout på dette websted eller noget andet websted, der ejes, drives, er licensomfattet eller kontrolleret af et selskab i Boehringer Ingelheim-gruppen. Elementer i disse websteder er beskyttet i henhold til lovgivning om copyright, trade dress, varemærke, urimelig konkurrence og andre love og må ikke kopieres eller efterlignes helt eller delvist. Ingen form for varemærke, trade dress, logo, grafik, lyd eller billede fra noget Boehringer websted må kopieres eller videresendes, med mindre det udtrykkeligt tillades af det specifikke Boehringer Ingelheim-selskab, der ejer sådanne rettigheder.

Ansvarsfraskrivelse

Alle rimelige bestræbelser er udført for at medtage nøjagtige og ajouførte oplysninger på dette websted. Boehringer Ingelheim Vetmedica og/eller dennes respektive leverandører fremsætter imidlertid ingen erklæringer vedrørende egnetheden til et bestemt formål af de oplysninger, der er indeholdt i dokumenterne, og de tilhørende grafiske fremstillinger, der er anført på dette websted. Alle sådanne dokumenter og tilhørende grafiske fremstillinger leveres "som de er" og uden garanti af nogen art. Boehringer Ingelheim Vetmedica og/eller dennes respektive leverandører fraskriver sig hermed alle garantier og betingelser med hensyn til disse oplysninger, herunder alle underforståede garantier og betingelser vedrørende tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, adkomst og manglende krænkelse. Enhver adgang til og anvendelse af indholdet deri sker for brugerens egen risiko. Boehringer Ingelheim Vetmedica og/eller dennes respektive leverandører hæfter under ingen omstændigheder for direkte, særlige, indirekte skader eller følgeskader eller nogen form for skader, der skyldes tab af anvendelse, data eller fortjeneste, det være sig i henhold til aftale, forsømmelighed eller anden ansvarspådragende handling, der opstår på grund af eller i forbindelse med anvendelsen eller udførelsen af oplysninger, der er tilgængelige fra dette websted. (Denne bestemmelse gælder ikke hæftelse for dødsfald eller personskade, der skyldes forsømmelighed)

Dokumenter vedrørende veterinære lægemidler skal ikke anvendes som alternativ til at konsultere en veterinær medarbejder eller en anden kvalificeret person. Hvis du ønsker rådgivning om et specifikt helbredsproblem, bedes du kontakte en veterinær medarbejder.

Dokumenter og tilhørende grafiske fremstillinger, der offentliggøres på denne server, kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Ændringer føjes med mellemrum til oplysningerne heri. Boehringer Ingelheim Vetmedica og/eller dennes respektive leverandører kan til enhver tid forbedre og/eller ændre produktet/produkterne og/eller det/de program(mer), der er beskrevet her.

Det er umuligt at regulere downloads fra dette websted og eventuelle vira, som de måtte indeholde. Boehringer Ingelheim Vetmedica påtager sig ikke ansvaret for nogen virusinfektion eller medfølgende problemer, der måtte opstå ved brugen af dette websted.

Meddelelser vedrørende software, dokumenter og serviceydelser, der er til rådighed på dette websted.

Boehringer Ingelheim Vetmedica og/eller dennes respektive leverandører hæfter under ingen omstændigheder for nogen direkte, særlige, indirekte skader eller følgeskader eller nogen form for skader, der skyldes tab af anvendelse, data eller fortjeneste, det være sig i henhold til aftale, ved forsømmelighed eller anden ansvarspådragende handling, der opstår ved eller i forbindelse med anvendelse eller ydelse for software, dokumenter, levering eller manglende levering af serviceydelser eller informationer, der er til rådighed fra dette websted. (Denne bestemmelse gælder ikke for hæftelse for dødsfald eller personskade, der skyldes forsømmelighed)

Links til tredjemands websteder

Links i dette område vil føre dig væk fra Boehringer Ingelheim Vetmedica webstedet. De websteder, der er links til, kontrolleres ikke af Boehringer Ingelheim Vetmedica, og Boehringer Ingelheim Vetmedica har ikke ansvaret for indholdet i noget websted, hvortil der er link, eller for noget link i et websted, hvortil der er links, eller for tillid til eller hæftelser vedrørende sådant indhold eller ændringer eller opdateringer af sådanne websteder. Boehringer Ingelheim Vetmedica er heller ikke ansvarlig for webcasting eller nogen anden form for transmission, der modtages fra et websted, hvortil der er links. Disse links er kun medtaget for nemheds skyld, og indsættelse af sådanne links medfører ikke, at Boehringer Ingelheim Vetmedica støtter et sådant websted.

Copyright-meddelelse

Copyright © 2013 Boehringer Ingelheim Vetmedica. Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærke-meddelelse

De handelsnavne på Boehringer Ingelheim-produkter, der henvises til heri, er, uanset om de er fremhævet eller markeret med symbolet for varemærker ®, varemærker tilhørende enheder i Boehringer Ingelheim Group. Navne på faktiske selskaber og produkter, der er anført heri, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Brug af disse varemærker er, bortset fra hvor det er tilladt heri, udtrykkeligt forbudt og kan være en lovovertrædelse.

De produkter, der omtales heri, kan have forskellige varenavne, forskellig mærkning, produktpræsentation og styrke i forskellige lande. Kontakt venligst vores lokale tilknyttede selskab, hvis der er brug for afklaring.

Spørgsmål og feedback

Spørgsmål og anden feedback, der rettes til Boehringer Ingelheim Vetmedica gennem dette websted, må ikke indeholde spørgsmål om personlige sundhedsanliggender eller specifikke, receptpligtige produkter, men skal rettes til en sundhedsmedarbejder. Hvis en bruger af dette websted svarer med oplysninger med feedback-data, f.eks. spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende vedrørende indholdet på webstedet eller eventuelle dokumenter, der er hentet via dette, anses sådanne oplysninger for ikke-fortrolige, og Boehringer Ingelheim Vetmedica har ikke nogen forpligtelser med hensyn til sådanne oplysninger (bortset fra i den udstrækning, der er tale om personlige oplysninger) og kan frit reproducere, anvende, videregive og distribuere sådanne oplysninger til andre, og alle brugere anses, når de fremsender et svar eller et spørgsmål, for at have accepteret en sådan anvendelse osv.

Din anvendelse af webstedet kan blive registreret. Boehringer Ingelheim Vetmedica kan frit anvende disse oplysninger til statistiske vurderinger, for at sikre uafbrudt service og til at forbedre vores websteder. Ved at gå ind på dette websted accepterer du denne politik og anvendelse.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Boehringer Ingelheim Vetmedica efterlever bestemmelserne i Data Protection Act 1998 i relation til personlige oplysninger. Selskabet anvender kun personlige oplysninger, der sendes i forbindelse med afsnittet med spørgsmål og feedback, med henblik på produktudvikling, kvalitetssikring og produktbevidsthed.

Boehringer Ingelheim Vetmedica kan anvende cookies til at indhente og gemme oplysninger om en brugers præferencer, således at vi kan spore og fokusere på vores brugeres interesser.

Dette websted har sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte mod tab, misbrug og ændring af de oplysninger, vi kontrollerer.

Hvis du har spørgsmål eller problemer vedrørende sikkerhed, bedes du kontakte os på svar.cop@boehinger-ingelheim.com

Eventuelle ændringer af denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil blive offentliggjort på dette websted, så brugerne altid er klar over, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og under hvilke omstændigheder vi eventuelt videregiver dem.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes.