Sammen kan du og din dyrlæge tage styringen for at behandle epilepsi hos din hund20 January 2016
Praktiske værktøjer

Anfaldsdagbog

En anfaldsdagbog er et vigtigt værktøj med henblik på behandling af hunde med epilepsi. Dagbogen vil hjælpe dyrlægen til at afgøre, om hundens anfald skyldes epilepsi eller ej. Hvis og når din hund får stillet diagnosen epilepsi, spiller dagbogen en vigtig rolle i forbindelse med overvågning og behandling af sygdommen.

Det er også nyttigt, hvis du ved udgangen af hver uge eller måned indtegner din hunds anfald på en graf. Det kan bidrage til at give et tydeligt indtryk af anfaldene over en periode og hjælper dyrlægen til at identificere eventuelle mønstre.

Sørg for at holde hundens dagbog og graf ajour og medbring dem ved alle besøg hos dyrlægen.

For neden finder du en anfaldsdagbog og en anfaldsoversigt.

Sådan tager du tid på hundens anfald

Det er meget vigigt at forsøge at tage tid på, hvor længe hundens anfald varer; det vil hjælpe dig og din dyrlæge til at konstatere, om det er nødvendigt at gribe ind med akut medicinering for at standse anfaldsaktiviteten.

 1. Hvis du mener, at din hund er ved at få et anfald, så prøv at forberede omgivelserne, så hunden ikke kan komme til skade. Sørg for at have et ur i nærheden, så du kan tage tid på anfaldets længde.
 2. Dyrlægen skal vide, hvor længe det fysiske anfald varer (fase 2 i et anfald). Hvis din hund har anfald, hvor den falder om og ben eller krop bevæger sig, så varer anfaldet til det tidspunkt, hvor den falder om og begynder at bevæge sig, til den kommer til bevidsthed igen og kan reagere på dig.
 3. Sådan registrerer du anfaldets/anfaldenes varighed:
  • Når din hund falder om og begynder at bevæge sig, så se på uret og noter tidspunktet, f.eks. 11.15
  • Bliv hos hunden og følg de instrukser, dyrlægen har givet dig
  • Når hunden igen er ved bevidsthed og i stand til at reagere på dig, så se på uret og noter tidspunktet, f.eks. 11.17
  • Beregn anfaldets varighed, f.eks. 11.15 til 11.17 = to minutter
  • Registrer alle disse oplysninger i hundens anfaldsdagbog
 4. Hvis hundens anfald varer mere end fem minutter, eller hvis den har flere anfald i løbet af en kort periode, skal du straks kontakte dyrlægen.
 5. Hvis hundens anfald ikke medfører, at den falder om og bevæger sig, skal du spørge dyrlægen, hvilke hændelser, han/hun gerne vil have dig til at tage tid på og registrere.

Sådan kan du optage hundens anfald på video

Hvis du kan give dyrlægen en videooptagelse (optaget med smartphone eller videokamera) med hunden, mens den har et anfald, vil det være en stor hjælp for dyrlægen til at få de oplysninger, han/hun har brug for med henblik på at hjælpe hunden.

Den nyttigste optagelse for dyrlægen er en optagelse af anfaldets fase 2, det fysiske anfald. Her er nogle tips, der kan hjælpe dig til at få en god optagelse af hundens anfald:

 • Hvis du tror, at din hund er ved at få et anfald, så forbered området omkring den, så den ikke kan komme til skade. Sørg for at have udstyr ved hånden, der kan optage anfaldet, samt et ur
 • Når hudens anfald starter, så se på uret og noter dig tidspunktet. Begynd også at optage anfaldet
 • Forsøg at få hele hundens krop med på optagelsen, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt, så film hundens hoved og ben. Videooptagelse af hundens bagdel eller hale er mindre nyttig for dyrlægen
 • Når hunden holder op med at bevæge sig og kan reagere på dig igen, så se på uret og noter dig klokkeslættet. Du kan nu også holde op med at filme hundens anfald
 • Registrer alle oplysningerne i hundens anfaldsdagbog

Husk, at hvis din hunds anfald varer mere end 5 minutter, eller hvis den har flere anfald i løbet af kort tid, skal du straks kontakte dyrlægen.

Hvis din hunds anfald ikke medfører at den falder om og bevæger sig, skal du spørge dyrlægen, hvilke hændelser, han/hun ønsker at du filmer, tager tid på og registrerer.

Det vigtigste under et anfald er at sørge for, at du og din hund er i sikkerhed. Hvis du på nogen måde er bekymret, skal du holde op med at filme anfaldet og kontakte dyrlægen.